Aanpak

Hoe bereiken we duurzame resultaten?

Infl_WilKunMatrix

Duurzaam Resultaat

Eilandoplossingen leveren geen duurzame verbetering. Daarom werken we samen met onze opdrachtgevers aan een integrale benadering die niet alleen het topmanagement begrijpt, maar de lagen daaronder ook kan helpen uitrollen en verbeteren. Wij richten ons op duurzame veranderingen, dat kan niet zonder gedragsverandering mee te nemen als essentieel onderdeel van het proces, en implementatie on the job te doen.  Onderzoek wijst uit dat interventies die meer dan 4/6 aspecten uit de werkomgeving omvatten (zie figuur hiernaast) 10x meer kans hebben op duurzame gedragsverandering.

 

Aanpak

Onze filosofie is dat organisatieontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling altijd hand in hand gaan en beginnen met bewustwording en inzicht. Wij brengen mensen en organisaties in beweging. Dynamiek. Plezier. Resultaat. Dat doen wij graag en goed. De essentie van wat wij doen is terug te brengen tot drie stappen, geïntegreerd in één aanpak:

1. Co-design & Voorbereiding

  • Terugredeneren vanuit gewenste resultaten naar activiteiten & gedrag en de hiervoor benodigde competenties
  • Samen maatwerk ontwikkelen met een helder doel voor ogen – geen kant en klare standaardprogramma’s
  • Intensieve communicatie en afstemming met alle betrokkenen zodat context en persoonlijke doelstellingen voor iedereen helder zijn

2. Uitvoering – de juiste combinatie van

  • Workshops (inzicht en oplossingen genereren)
  • Training (oefening baart kunst) en
  • Coaching (verdieping op individueel- en teamniveau)
  • Faciliteren en stimuleren van informeel leren (o.a. taakondersteuning, social learning)

3. Verankering

  • Coaching off én on the job om veranderingen duurzaam te maken
  • Zorgen dat de werkomgeving het gewenste gedrag stimuleert en makkelijk maakt

70:20:10 Leren –> Presteren (& plezier!)

Bij leren en ontwikkelen denken veel mensen alleen aan (formele) training, maar dit omvat slechts 10% van het leren. 90% is informeel leren. Dit kun je onderverdelen in leren door werken (70%) en leren door coaching en feedback (20%). Samen vormt dit de 70:20:10 ratio van Charles Jennings. Graag denken wij mee hoe werken en leren (kosten)effectief te combineren zijn, bijvoorbeeld door inzet van slimme tools (‘performance support’) of social learning.

Heeft u een specifieke behoefte voor uw organisatie?