Situatie

 • Een relatief jonge ICT onderneming heeft drieste plannen maar komt niet tot executie. De strategische doelstellingen krijgen per BU een andere interpretatie en de lijn ontbreekt daardoor.
 • Hoog opgeleide specialisten
 • Internationale ambities
 • Entrepeneurial aangestuurd

Vraag

 • Help ons met het ontwikkelen van de strategie
 • Help ons de strategie vast te houden en consequent uit te voeren
 • Ontwikkel een traject waarin we onze cultuur definiëren en door de verschillende units heen, lokale kleur geven
 • Zorg voor goede programma’s om ons management en onze sales op niveau te krijgen

Aanpak

 • Strategie workshop met directieteam met Kaplan & Norton’s Strategy Map als kapstok
 • Strategische doelen vertaald naar BU doelen
 • Gezamenlijk een gewenste cultuur geformuleerd, gebaseerd op de (onbewust) aanwezige waarden
 • Gezamenlijk plan ontwikkeld voor buitenlandse expansie
 • Strategisch kwadrant ontwikkeld met CEO
 • Quarterly meetings gefaciliteerd