Intent based leadership: cultuur en leiderschap gaan hand in hand

Het verschil tussen een medewerker die naar zijn werk komt om z’n brood te verdienen en echte betrokkenheid zit in een inspirerende visie, gedeelde waarden en respect voor de autonomie van de professional. Een officier bij de luchtmobiele brigade, zoals onze Jeroen, zal het wel uit zijn hoofd laten om zijn specialisten te vertellen hoe ze hun werk moeten doen. En toch zijn ze in staat om met 40.000 man uit tientallen verschillende landen gezamenlijk effectief een operatie te voeren. Ook als die vol verrassingen zit. De sleutel zit in een cultuur die in lijn ligt met de strategie en werkwijzen die dat onderstrepen.  

 

Leren, innoveren en eigenaarschap gaan in succesvolle organisaties hand in hand.  De cultuuromslag die daarvoor nodig is bereik je niet door eindeloze workshops om de juiste waarden te formuleren maar door gecontroleerde empowerment in te trainen en uit te voeren. Daar hebben we een gedegen programma in 3 stappen voor. Meer weten?